Podkladové vrstvy

Podkladové vrstvy

Pri bežných strešných konštrukciách je hydroizolačná podkladová vrstva potrebná k tomu, aby sa zabránilo preniknutiu vlhkosti z vonkajšej strany strešnej konštrukcie, na ktorú pôsobia atmosférické vplyvy, do podstrešného priestoru. Nevyhnutne potrebná je hydroizolačná podkladová vrstva pri skladaných strešných krytinách, kde môže dôjsť ku kapilárnemu vzlínaniu vody a prieniku pod strešnú krytinu. V týchto prípadoch zachytí takto preniknutú vodu pomocná hydroizolačná podkladová vrstva, ktorá ju zvedie smerom k odkvapu a nedôjde tak k prieniku do podstrešného priestoru.

Voľba kvalitnej podkladovej vrstvy predstavuje jeden z najdôležitejších krokov pri celkovej konštrukcii strešného plášťa. Každý výrobca skladanej strešnej krytiny vyvíja systémovú hydroizolačnú podkladovú vrstvu tak, aby čo najviac vyhovovala danej krytine, celý systém potom fungoval optimálne a strešná krytina dosiahla maximálnu životnosť.

Každý výrobca daného systému zároveň upozorňuje na to, že nie je vhodné systémové podkladové vrstvy zamieňať, pretože to môže znížiť životnosť krytiny až o desaťročie. Zvyčajne každý výrobca sa zámenou podkladovej hydroizolačnej vrstvy obmedzuje aj záruky. Keďže je väčšina hydroizolačných podkladových vrstiev nedifúznych (paronepriepustná), je nutné dodržiavať ostatné odporúčania výrobcov, obzvlášť odporúčania ohľadom ventilácie strešného plášťa.

Systémové podkladové vrstvy pod strešné šindle KATEPAL

Fínsky asfaltový (bitúmenový) strešný šindeľ KATEPAL - lepenka

Podkladová lepenka UltraBaseU-EL 60/2200

KATEPAL UltraBase (predtým označovaná tiež ako U-EL 60/2200) je hydroizolačná podkladová pieskovaná lepenka so samolepiacimi okrajmi. Táto nedifúzna vrstva je vyrobená z SBS modifikovaného bitúmenu s nosnou vložkou z netkanej sklotextílie. Stredné vrstvy sú tvorené SBS modifikovaným bitúmenom, na povrchu ktorých je jemný kremičitý piesok. Na hornej aj spodnej strane je samolepiaci okraj, ktorý vytvorí dokonalý vodeodolný spoj s predchádzajúcou položenou vrstvou.


KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200) môže byť použitá ako podkladová vrstva pod všetky skladané strešné krytiny, hlavne bitúmenové (asfaltové) SBS modifikované šindle. Možno ju tiež v prípade inštalácie na drevený záklop použiť ako spodnú vrstvu do súvrstvia K-MS (stredný pás) + K-PS (vrchný pás) pre strechy so sklonom do 12°.


Fínsky asfaltový (bitúmenový) strešný šindeľ KATEPAL - folie

Podkladová fólia LiteBase 500

KATEPAL LiteBase 500 je hydroizolačná fólia so samolepiacimi okrajmi. Táto nedifúzna fólia je vyrobená z SBS modifikovaného bitúmenu s nosnou vložkou z netkaného polyestru. Vrchná vrstva výrobku je z čierneho nenasiakavého polypropylénového rúna a na spodnej strane je pevná výstuž z netkaného polyestru, ktorá pôsobí na spodnej strane ako ochranná vrstva proti kondenzácii. Na hornej aj spodnej strane je samolepiaci okraj, ktorý vytvorí dokonalý vodeodolný spoj s predchádzajúcou položenou vrstvou.


KATEPAL LiteBase 500 môže byť použitá ako podkladová vrstva pod všetky skladané strešné krytiny, škridlové krytiny, plechové krytiny a hlavne pod asfaltové šindle.

Podkladová fólia KATEPAL LiteBase 500Obe podkladové vrstvy majú samolepiace okraje, vďaka ktorým sa docieli maximálna hydroizolácia spojov.

Podkladová fólia KATEPAL LiteBase 500Pri inštalácii sa odporúča tieto vrstvy maximálne prepnúť a finálnu vrstvu (šindeľ) inštalovať ihneď po inštalácii týchto podkladových vrstiev.

Podkladová lepenka UltraBase a fólia LiteBase 500 sú základom komplexného a správneho systémového riešenia a sú dôležité hlavne preto, aby bola docielená maximálna životnosť šindľov a bola poskytnutá maximálna záruka na hydroizoláciu. Jedine v prípade použitia originálnych podkladových vrstiev dosiahnete maximálnu životnosť celého strešného plášťa, pokrytého šindľami KATEPAL, a taktiež Vám bude garantovaná maximálna záruka vo výške 30 rokov. Podkladové lepenky a fólie KATEPAL sú totiž vyrobené z totožného materiálu ako šindle KATEPAL, teda z SBS modifikovaného bitúmenu, čím je zaručená dokonalá skladba a funkčnosť, materiály sa navzájom nenarušujú a pracujú rovnako pri zmenách teplôt.