Odporúčania pre montáž strešného šindľa

Odporúčania pre montáž strešného šindľa

Väčšina stavebníkov rieši v súčasnej dobe stále častejšie veľkú časť prác okolo svojho domu svojpomocne. Na tejto stránke nájdete základné odporúčania pre montáž strešných šindľov. Pri dodržaní týchto jednoduchých pravidiel sa vám podarí položiť šindľovú strechu s veľmi dlhou životnosťou…

Pokládka šindľa KATEPAL je veľmi jednoduchá a veľa stavebníkov ju rieši svojpomocne. Tu nájdete základné pravidlá pre pokládku jednotlivých typov:

NÁVOD NA POKLÁDKU (PDF)

Pravidla FOXY

Ďalšie užitočné typy ku konštrukcii celého strešného plášťa nájdete tu:

Typy pre správnu konštrukciu strešného plášťa


Záručné podmienky pre fínsky asfaltový strešný šindeľ KATEPAL

Záruka 30 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená len za dodržania týchto podmienok:
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL1. Musia byť dodržané skladovacie podmienky (viď. každé balenie šindľa).
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL2. Pokládka krytiny musí byť vykonaná v súlade so STN, ktoré sa k danej problematike vzťahujú a zároveň musia byť dodržané požiadavky stanovené v „ Návode na pokládku (inštaláciu) fínskych strešných šindľov“, vydaného spoločnosťou PROKOM SR s.r.o.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL3. Nosné konštrukcie strechy vrátane debnenia musia byť vykonané podľa príslušnej STN.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL4. Musia byť použité originálne podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 alebo KATEPAL LiteBase 500).
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL5. Musí byť dodržaná ventilácia strešného plášťa..
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL6. Musí byť použitý kotviaci materiál správne zvolenej dĺžky (tak, aby bolo prebité debnenie).
Záruka 15 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybovosť.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. – 6. viď. záruka 30 rokov.
Záruka 10 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu, funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybovosť.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. – 3. viď. záruka 30 rokov.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALNesprávnou montážou a poškodením materiálu pri montáži.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALPoužitím nesystémových doplnkov strešného plášťa.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVonkajšími vplyvmi ( živelná pohroma, biologické vplyvy, hrubé či nevhodné zaobchádzanie s výrobkom, neodborná manipulácia ai.)

Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALPlné znenie záručného listu nájdete tu


Výrobca fínskeho strešného asfaltového šindľa KATEPAL - firma KATEPAL OY

Výrobca fínskeho strešného asfaltového šindľa KATEPAL - KATEPAL OY

Firma KATEPAL OY sídliaca vo fínskom meste Lempäälä, blízko Tampere, patrí jednoznačne k najšpičkovejším svetovým výrobcom SBS modifikovaných šindľov a ich príslušenstva. Samotná výroba KATEPAL OY prebieha už viac ako 55. rokov za najvyšších požiadaviek akosti, presnosti a vývoja pre udržanie ISO 9001. Šindle sú vyrábané na high-tech zariadeniach, výrazne znižujúcich náklady na výrobu, a preto sú dodávané za ceny oxidovaných šindľov.

Vyrábané šindle spĺňajú najvyššiu európsku normu, EN 544 - triedu kvality I. Táto norma je certifikovaná nezávislou certifikačnou spoločnosťou VTT s celoeurópskou autoritou. Pre svoje šindle a ich príslušenstvo má KATEPAL OY udelené aj celoeurópske certifikáty (CE).

Predaj fínskeho šindľa KATEPAL prebieha na celom území SR cez renomovaných predajcov strešných krytín už viac ako 8 rokov a na celom území ČR už takmer 20 rokov, s najlepšími referenciami, kvalitou a službami medzi dodávateľmi šindľových krytín..

 Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALOficiálne stránky výrobcu nájdete tu


Katalóg asfaltového strešného šindľa KATEPAL

 Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALKatalóg asfaltového strešného šindľa KATEPAL nájdete tu