O strešnom šindli Katepal

O strešnom šindli Katepal

Fínsky SBS modifikovaný asfaltový strešný šindeľ KATEPAL vyniká medzi bitúmenovými (asfaltovými) strešnými šindľami svojou vysokou kvalitou, atraktívnym vzhľadom jednotlivých typov, prirodzenými farbami použitých posypových materiálov a tiež svojou vysokou životnosťou. Šindle KATEPAL majú až dvojnásobnú životnosť, oproti strešným šindľom vyrábaným z oxidovaného bitúmenu. Životnosť šindľa KATEPAL je 50 - 60 rokov a záruka na jeho hydroizoláciu je poskytovaná v dĺžke 30 rokov.

Výhody asfaltového strešného šindľa KATEPAL

Fínsky asfaltový (bitúmenový) strešný šindeľ KATEPAL
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVďaka modifikácii SBS modifikátorom naše strešné šindle zaručujú
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALlepšie zalisovanie vrchného posypu
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALväčšiu pružnosť materiálu v chlade
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALlepšiu odolnosť voči obrovským výkyvom teplôt
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALže modifikovaný materiál menej pracuje a pomalšie starne
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALaž dvojnásobnú životnosť oproti oxidovaným šindľom
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALmožnosť použitia aj v extrémnych podmienkach
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALpredĺženú záruku až na 30 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALabnormálne vysokú životnosť 50-60 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVysoká pevnosť v ohybe a zvýšená odolnosť proti natrhnutiu driekom klinca
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALInštalácia je možná aj za chladného počasia, bez toho, aby sa materiál výrazne poškodil
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVďaka výrobnej technológii je zaručená nadštandardná životnosť materiálu
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALZvýšená adhézia krycieho posypu vďaka dostatočnému množstvu kvalitného bitúmenu
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALInovatívny systém adhézie zaručuje lepšiu ochranu proti prírodným vplyvom, najmä proti vode
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVďaka inováciám pri výrobe šindľov KATEPAL je cena výsledného produktu porovnateľná s oxidovanými typmi šindľov

Všeobecný popis asfaltového strešného šindľa KATEPAL

Popis výrobkuStrešný šindeľ z SBS modifikovaného bitúmenu
Inštalačná metódaPribíjanie lepenkovými klincami, kombinované s lepením pomocou samolepiaceho povrchu
Nominálna hmotnosť4300 ± 300 g/m2 plošného materiálu - ( hotová strecha cca 8 kg / m2 - podľa typu )
( 3 m2 hotovej strechy predstavuje 5,5 m2 plošného materiálu )
Nominálna hrúbka3 mm ± 10%
Šírka1000 mm ± 3mm
Výška317 mm ± 3mm
Požiarna odolnosť 1)spĺňa BROOF (t1), BROOF (t2) a BROOF (t4)
Reakcia na oheňF

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-bodPodrobnejšie technické informácie nájdete tu.


Informácie o pokládke šindľa KATEPAL

Pokládka šindľa KATEPAL je veľmi jednoduchá a stále viac stavebníkov ju rieši svojpomocne. Tu nájdete základné pravidlá pre pokládku jednotlivých typov:

FOXY

Ekologický čistič KATEPAL K-10

ROCKY

Ekologický čistič KATEPAL K-10

KATRILLI, JAZZY, KL

Ekologický čistič KATEPAL K-10

Ďalšie užitočné typy ku konštrukcii celého strešného plášťa nájdete tu:

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-bodTypy pre správnu konštrukciu strešného plášťa


Záručné podmienky pre fínsky asfaltový strešný šindeľ KATEPAL

Záruka 30 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená len za dodržania týchto podmienok:
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL1. Musí byť dodržané skladovacie podmienky (pozri. každé balenie šindľa).
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL2. Pokládka krytiny musí byť vykonaná v súlade s STN, ktoré sa k danej problematike vzťahujú a zároveň musia byť dodržané požiadavky stanovené v "Návode na pokládku (inštaláciu) fínskych strešných šindľov", vydaných spoločnosťou PROKOM SR s.r.o.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL3. Nosné konštrukcie strechy vrátane debnenia musia byť vykonané podľa príslušnej STN.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL4. Musia byť použité originálne podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 alebo KATEPAL LiteBase 500).
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL5. Musia byť dodržaná ventilácia strešného plášťa.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPAL6. Musí býť použitý kotviaci materiál správne zvolenej dĺžky (tak, aby bolo prebité debnenie).
Záruka 15 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybnosť.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. - 6. viď. Záruka 30 rokov.
Záruka 10 rokov
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu, funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybnosť.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALTáto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. - 3. viď. Záruka 30 rokov.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALZlou montážou a poškodením materiálu pri montáži.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALPoužitím nesystémových doplnkov strešného plášťa.
Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALVonkajšími vplyvmi (živelná pohroma, biologické vplyvy, hrubé či nevhodné zaobchádzanie s výrobkom, neodborná manipulácia ai.).

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALPlné znenie záručného listu nájdete tuKatalóg asfaltového strešného šindľa KATEPAL

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALKatalóg asfaltového strešného šindľa KATEPAL nájdete tu