Čo so starým šindľom?

Čo so starým šindľom?

Pokrývanie starých šindľových striech kvalitnými SBS modifikovanými a celoplošne lepiacimi strešnými šindľami Katepal

Máte na streche starý, poškodený a nefunkčný konkurenčný šindeľ?

Navrhujeme toto riešenie, ktoré je najmenej finančne náročné, pretože Vám odpadnú nemalé náklady na demontáž a likvidáciu starého a nefunkčného šindľa:

Image

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALZ pôvodnej krytiny je nutné odstrániť machy a lišajníky. Tento proces môžte vykonať mechanicky alebo Vám na likvidáciu machov a lišajníkov odporúčame použiť prostriedok KATEPAL K-10. V prípade použitia prostriedku KATEPAL K-10 je potrebné rátať s tým, že sa výsledok aplikácie dostaví podľa stavu povrchu obvykle za pár týždňov.

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALPovrch pôvodného šindľa sa musí čo najlepšie zrovnať (doplniť voľné miesta po vytrhaných šablónach, osekať alebo pribiť prizdvihnuté laloky starého šindľa).


Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALNa tento rovný povrch následne aplikujte vyrovnávaciu vrstvu IZOLTECH 200 g/m2, ktorá slúži ako separačná a zároveň vyrovnávacia vrstva nerovného podkladu.

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALNa vyrovnávaciu vrstvu, ktorá nemá hydroizolačné vlastnosti, odporúčame aplikovať hydroizolačnú podkladovú pieskovanú lepenku KATEPAL UltraBase alebo podkladovú fóliu KATEPAL LiteBase 500. Vzhľadom k hrúbke je vhodnejšia lepenka typu UltraBase.

V prípade dodržania tejto odporúčanej skladby je výrobcom garantovaná záruka 30 rokov na hydroizoláciu a 15 rokov na všetky vlastnosti fínskeho SBS modifikovaného šindľa KATEPAL.

Image
Image

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALV prípade, že pôvodná šindľová krytina doposiaľ plnohodnotne plnila hydroizolačnú funkciu, je možné podkladovú vrstvu KATEPAL UltraBase alebo KATEPAL LiteBase 500 vynechať, ale v tomto prípade nie je možné garantovať zo strany výrobcu maximálnu záruku na fínsky SBS modifikovaný šindeľ KATEPAL.


Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALNásledne je nutné vykonať výmenu kovového odkvapového lemovania. Ostatné klampiarské prvky je možné podľa ich stavu na streche ponechať, ale musí sa tomu následne prispôsobiť samotná pokládka nových šindľových šablón.

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALPotom je už možné celú strechu pokryť novými šindľovými šablónami, pričom je dôležité prvú radu nastaviť o stupeň vyššie ako pôvodnú prvú radu, aby nevznikali extrémne hrboly.


Viď. obrázok:

Čo zo starým šindľom


Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALNa montáž nových šindľových šablón sa odporúčajú použiť lepenkové klince dĺžky aspoň 40 mm, pretože je dôležité prebiť všetky vrstvy aj skrz podkladové bednenie. Štandardne v našej ponuke nájdete lepenkové klince so závitom dĺžky 43 mm a 60 mm.

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALĎalej je nutné, aby u takto rekonštruovanej strechy bola dodržaná ventilácia strešného plášťa, tak isto ako aj pri nových šindľových strechách (prísun vzduchu z oblasti pri odkvape a výstup vzduchu na hrebeni). Odvetrávanie pri hrebeni môžte zabezpečiť použitím odvetrávacích tvaroviek T3, použitím hrebeňového odvetrania alebo ventilačných turbín LOMANCO®. V prípade nedodržania ventilácie strešného plášťa hrozia predovšetkým tieto poruchy – vznikanie plesní, hniloba bednenia, kondenzácia nahromadenej vlhkosti v zimnom období a jej prienik do podstrešných priestorov.

Fínsky asfaltový SBS modifikovaný strešný šindeľ (krytina) KATEPALV letnom období môže pri extrémnych teplotách dochádzať k odparovaniu nahromadenej vlhkosti, čo môže spôsobiť prehriatie strešného plášťa, čoho dôsledkom v najhoršom prípade môže byť zmäknutie povrchovej vrstvy šindľov a vznik asfaltových výpotkov. Z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k výraznému zníženiu životnosti strešnej krytiny.

ImageImageImageImage
Hrebeňové odvetravanie
(dĺžka 1,2m)
Odvetrávacia tvarovka T3Ventilačná turbína LOMANCO BIB 12Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14