Ako správne postaviť šindľovú strechu?

Ako správne postaviť šindľovú strechu?

Typy pre ideálnu konštrukciu krovu - strešného plášťa pokrytého strešným asfaltovým šindľom KATEPAL. Nájdete tu rady pre ideálnu skladbu šindľovej strechy, informácie o všetkých položkách konštrukcie strechy, rady pre ich správnu voľbu a taktiež údaje o spotrebách jednotlivých doplnkov k šindľovej streche.

asfaltovy-stresny-sindel-konstrukcia-krovu 

1. Krokve - najlepšie zo sušeného impregnovaného dreva s prierezom vyhovujúcim na ľahké strešné krytiny. Váha šindľa je 8-9 kg/1 m2 (podľa typu). Pri konštrukcii krovu pamätať na minimálny sklon 12°.

1a. Inštalácia difúznej fólie - v prípade, že to konštrukcia krovu umožňuje (ide o nový krov či kompletnú rekonštrukciu), inštalujte na krokve difúznu (paropriepustnú) plne kontaktnú fóliu, ktorú zabezpečte kontralatami 70 x 50 mm alebo 80 x 60 mm. Tým zabezpečíte nevyhnutne nutnú vetraciu medzeru, ktorá by mala mať minimálne 50 mm, a strechu tak máte zároveň pripravenú na dodatočné izolovanie podstrešného priestoru. V prípade, že strechu následne izolujete, dbajte na vybudovanie tesnej parozábrany. V prípade, že sa jedná o konštrukciu starého krovu so zachovaním existujúceho debnenia, nie je nevyhnutne nutné demontovať staré debnenie a inštalovať difúznu fóliu. V každom prípade je ale nutné dodržať ventiláciu strešného plášťa a v prípade dodatočného zateplenia strešnej konštrukcie je nutné dbať na zásady správnej izolácie (ponechanie vzduchovej medzery a zabezpečenie prístupu vzduchu a tiež vybudovanie tesnej parozábrany).

2. Debnenie - musí byť pevné, suché a rovné. Možné používať ako štandardné sušené stavebné rezivo, tak OSB dosky, preglejky či multifunkčné panely s voduodpudivou úpravou. Hrúbka debnenia musí byť volená na základe konštrukcie krovu a statickej únosnosti použitého materiálu.

3. Podkladová lepenka - výber podkladovej vrstvy je jedným z najdôležitejších krokov pri konštrukcii celého strešného plášťa, pretože je úplne zásadné z akého materiálu je táto podkladová vrstva vyrobená a ako následne pod šindľom po dobu jeho životnosti pracuje.
Originálne podkladové vrstvy KATEPAL sú vyrobené z rovnakého materiálu ako šindle Super KATEPAL, teda z SBS modifikovaného bitúmenu
(odporúčame sa vyhýbať podkladovým vrstvám z oxidovaného bitúmenu), čím je zaručená dokonalá skladba a materiály sa navzájom nenarušujú. Jedine v prípade použitia originálnych podkladových vrstiev dosiahnete maximálnu životnosť celého strešného plášťa a taktiež Vám bude garantovaná maximálna záruka 30 rokov.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

Originálne podkladové vrstvy KATEPAL:

Podkladová pieskovaná lepenka KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200)
Pieskovaná lepenka, ktorej obojstranný povrch tvorí jemný kremičitý piesok, sa dodáva v roliach návinu 15 x 1 m ( 15 m2 ).
Jej nominálna hrúbka je 1,8 mm.
Nosnou vložkou tejto vrstvy je sklotextília a stredné vrstvy obsahujú SBS modifikovaný bitúmen.
Váha tejto vrstvy je 2,2 kg / m2

Podkladová fólia KATEPAL LiteBase 500 Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal
Podkladová fólia, ktorej povrch je potiahnutý nenasiakavou polypropylénovou tkaninou sa dodáva sa v roliach návinu 25 x 1 m (25 m2).
Jej hrúbka je 0,65 mm. Nosnou vložkou tejto fólie je netkaný polyester, stredné vrstvy sú tvorené SBS modifikovaným bitúmenom a v spodnej vrstve je pevná výstuž z netkaného polyestru, ktorá na spodnej strane slúži ako ochrana proti kondenzácii.
Váha tejto vrstvy je 0,5 kg / m2.

Obe podkladové vrstvy majú samolepiace okraje, vďaka ktorým sa docieli maximálna hydroizolácia spojov. Pri obidvoch vrstvách sú uvedené ich hrubé rozmery. Pre výpočet potrebnej plochy je teda potrebné počítať so vzájomnými prekrytiami a tiež s určitým odpadom. V zásade sa pre výpočet potrebnej plochy podkladovej vrstvy používa jednoduchý prepočet, a to 1,15 násobok čistej plochy strechy (pri zložitejších strechách s úžľabiami až 1,20 násobok čistej plochy strechy). Pri inštalácii sa odporúča tieto vrstvy maximálne prepnúť a finálnu vrstvu (šindeľ) inštalovať ihneď po inštalácii týchto podkladových vrstiev.

4. Oplechovanie strechy - pri výbere vhodného oplechovania odporúčame zamerať sa na kvalitnejšie materiály ako je meď, hliník, atď., pretože šindle Super KATEPAL sú známe dlhou životnosťou a nie je vhodné počas tejto životnosti oplechovanie meniť, pretože sa tým naruší celistvosť strechy. Odporúčame sa vyhýbať oplechovaniu z titánzinku, pretože môže na povrchu tohto kovového materiálu dochádzať k chemickej reakcii a materiál tohto oplechovania môže mať značne zníženú životnosť.

Bitúmenové lepidlá - asfaltový strešný šindeľ Katepal4a. Bitúmenové lepidlá - pri kladení šindľa na oplechovanie odkvapových hrán, oplechovanie komína, prelepenie styčných plôch medzi hrebeňovým odvetraním a hrebeňovým krytím (pokiaľ je použité) a obzvlášť pri inštalácii úžľabia je nutné používať na styčné plochy lepidlá KATEPAL K-36, ktoré sa dodávajú v 1 l, 3 l a 10 l baleniach a tiež v 0,31 litrových „kartušiach“. Pre priemernú strechu okolo 200 m2 je v závislosti na členitosti strechy spotreba cca 3 l (10 „kartuší“). Ak je na streche úžľabie, tak je optimálne 10 l balenie.


UPOZORNENIE: Bitúmenové lepidlá obsahujú „zmäkčovadlo“ kvôli jemnému naleptaniu styčných plôch a dokonalému spojeniu. V prípade použitia neprimeraného množstva (odporúčaná vrstva je 0,5 – 1 mm) môže dôjsť v najhorších prípadoch aj k zmäknutiu vrchnej vrstvy prelepovaných plôch. Ide iba o dočasný jav a do cca 1 – 14-tich dní sa materiál stabilizuje v závislosti na teplote a nanesenej vrstve.

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-okapovy-pas5. Odkvapový pás - po „zalepenkovaní“ a oplechovaní strechy je nutné začať pokrývať strechu od odkvapovej hrany originálnym univerzálnym odkvapovým/hrebeňovým pásom, ktorý má obrovskú výhodu vo veľkej prelepenej styčnej ploche, ktorá tak lepšie priľne k oplechovaniu odkvapovej hrany a nemôže tak dôjsť k zatečeniu pod šindeľ, najmä v zimnom období, kedy je obtiažnejší odvod vody z pododkvapových žľabov. V 1 balení originálneho odkvapového pásu je 20 rovinných pásov rozmeru 1 m x 0,25 m, čo vystačí na pokrytie 20 bm odkvapovej hrany (pri kladení „na tupo“ vedľa seba). Tento pás je navyše predrezaný pre krytie hrebeňa, takže prípadné zvyšky možno ďalej využiť.

asfaltovy-stresny-sindel-konstrukcia-krovu-17a

6. Strešný šindeľ SUPER KATEPAL - v jednom balení je 5,5 m2 plošného materiálu, ale vďaka prekrytiu sa z jedného balenia vytvoria presne 3 m2 hotovej strechy (na najviac zaťaženom mieste sú tri vrstvy). V každom balení je 22 šindľov rozmeru 1 x 0,32 m. Nominálna hrúbka šindľových pásov v mieste lepenia je 3 mm, podľa EN 544 nie je výrobca povinný tento údaj uvádzať, pretože sledovaným parametrom zmienenej normy je nominálna hmotnosť plošného materiálu. Pri výbere šindľa teda nie je jeho hrúbka rozhodujúcim parametrom, pretože ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnosť proti starnutiu (pre predstavu - oxidované šindľové pásy majú hrúbku zhruba 4 mm, ale ich životnosť je o cca polovicu nižšia než pri modifikovaných šindľových pásoch, ktoré majú hrúbku okolo 3 mm). Šindľové pásy sú celoplošne lepiace a preto sú opatrené ochrannou fóliou, ktorá sa pri kladení strháva. Šindle pred pokládkou nezabudnite namiešať zo 4 až 5 náhodne vybraných balení, vzhľadom k prírodnému charakteru posypového materiálu. So samotnou pokládkou potom s namiešanými pásmi začnite od stredu strechy tak, aby ste prekryli prerezané miesta odkvapového pásu a postupujte smerom k okrajom strechy, po jednotlivých radoch až k vrcholu strechy. Každý pás sa pribíja 4 ks klincov na dômyselných miestach (viď. obrázok na nasledujúcej strane) tak, aby sa prebili aj ďalšie vrstvy pod samotným pribíjaným pásom. Pri výpočte plochy krytiny nezabudnite pripočítať cca 2 - 5 % na odpady.

Lepenkové klince - strechy so strešným asfaltovým šindľom Super KATEPAL6.a Lepenkové klince - odporúčame používať minimálne galvanizované klince. Množstvo potrebné k pokládke je 0,08 kg/1 m2 hotovej strechy. Dĺžka lepenkových klincov musí byť volená tak, aby vždy bolo prebité debnenie, a to z dôvodu pracovania dreva (napúčania a zosychania), ktoré môže neprebité klince postupne vytlačovať, čo môže spôsobiť na streche nemalé problémy. Pri konštrukcii debnenia z OSB dosiek, preglejok či multifunkčných panelov je potrebné používať špeciálne klince (so skrutkovicou apod.). Nami dodávané klince majú 5° skrutkovicu a riziko vysunutia s odstupom životnosti je teda minimálne. Klince sú galvanizované (FeZn) a dodávajú sa v dĺžkach 20, 25, 35, 43 a 60 mm. Klince sú balené po 2,5 a 5 kg. Iba u dĺžky 60 mm je naviac balenie po 1 kg (tento typ klincov je totiž používaný pri aplikácií hrebeňového krytia v prípade inštalácie odvetrania strechy pomocou plastového hrebeňového odvetrania (dĺžka 1,2 m), ktoré sa musí pri montáži prebíjať skrz svoj prierez vysoký cca 35mm).

Úžľabinový pás - asfaltový strešný šindeľ Katepal7. Úžľabinový pás - ak je na streche úžľabie, malo by sa vykryť originálnym úžľabinovým pásom KATEPAL, ktorý sa vyrába ku všetkým farbám šindľa. Je dodávaný v roliach rozmeru 10 x 0,7 m a z jednej role sa teda položí 10 bm úžľabia o šírke 70 cm. Spodná vrstva úžľabinového pásu je pieskovaná, takže je potrebné v styčných plochách s lepenkou (hlavne pri odkvapovej hrane) a následnému dokrývaniu šindľovými pásmi používať bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36. Pri konštrukcii úžľabia sa vyhnite použitiu materiálu z kovu. Dôvodom je ich vysoká tepelná vodivosť a tiež vytvorenie nutnej vodnej drážky, ktorá môže v zimnom období spôsobiť problémy a môže dochádza k zatekaniu vody do úžľabia. Detaily správnej konštrukcie úžľabia sú uvedené na obrázkoch.
 

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-uzlabi-1Fínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

asfaltovy-stresny-sindel-katepal-hreben-28. Hrebeňové krytie - po dokončení pokládky až k hrebeňu strechy je nutné zakončiť strechu univerzálnymi odkvapovými/hrebeňovými pásmi. Tieto pásy majú väčší pomer modifikátora. Dajú sa tak lepšie tvarovať a ich rozmer a priľnavosť je oveľa väčšia ako keď sa hrebeň zakrýva z lalokov klasického šindľového pásu, čo je navyše veľmi prácne a finančne podobne náročné (vzhľadom k množstvu odpadu) ako použitie univerzálnych odkvapových/hrebeňových pásov. Hrebeňové pásy sa získajú rozdelením odkvapových pásov, ktorých je v balení 20 kusov rozmeru 1 x 0,25 m (viď. obrázok nižšie), ktoré sú pripravené pre priečne rozdelenie tak, že sa z každého kusu dajú vytvoriť 3 menšie kusy rozmeru 0,33 x 0,25 m. Týmito kusmi sa potom hrebeň prekrýva dlhšou stranou (0,33 m) so vzájomným prekrytím 5 cm. Z jedného kusu sa tak získa 0,2 bm hotového hrebeňa, čo znamená, že z jedného balenia univerzálnych odkvapových/hrebeňových pásov (20 ks po 1 m odkvapových pásov = 60 menších kusov po 0,33 m hrebeňových pásov) sa zakryje 12 bm hrebeňa / nárožia, pretože krytie nárožia je rovnaké. Vo svojej podstate to znamená, že pokiaľ poznáte celkovú dĺžku hrebeňov a nároží, stačí ju vydeliť 12 bm a zaokrúhliť na celé balenia smerom hore.

Tip

Ak budete pri pokrývaní strechy používať originálny odkvapový pás aj hrebeňové krytie, vykonajte výpočet potrebných balení pre objednanie podľa tohto jednoduchého vzorca:

Celková dĺžka odkvapových hrán / 20 bm + celková dĺžka hrebeňov a nároží / 12 bm = počet balení univerzálnych odkvapových / hrebeňových pásov (zaokrúhlené smerom nahor na ucelené balenia).

9. Odvetranie strechy – prvky pre odvetranie – ventilácia strešného plášťa je neoddeliteľnou a nutnou súčasťou konštrukcie každého strešného plášťa, pokrytého šindľovou krytinou. Šindeľ na streche vytvára nepriepustnú vrstvu, čím sa v strešnom plášti hromadí nežiaduca vlhkosť, ktorá musí byť nutne odventilovaná. Konštrukcia strešného plášťa musí byť vykonaná tak, aby bol v spodnej časti strešného plášťa zabezpečený prístup vzduchu do strešného plášťa a následný odvod vzduchu zo strešného plášťa v oblasti hrebeňa.

V prípade izolovaného podkrovia je ideálny dvojplášťový spôsob strešného plášťa (viď. obrázok nad týmto textom), ktorý je možné odvetrať vo vrchnej časti strešného plášťa Hrebeňovým odvetraním v celej dĺžke hrebeňa (spôsob A), Odvetrávacími tvarovkami T3 aplikovanými v každom krove po obidvoch stranách hrebeňa (spôsob B) alebo v súčasnej dobe najúčinnejším spôsobom, ktorý predstavuje Ventilačná turbína LOMANCO ® (spôsob C).

Je nutné odvetrávať aj nezateplené strešné plášte, obzvlášť pokiaľ nie je vyriešené štítové odvetranie (prieduchy).

V prípade nedodržania ventilácie strešného plášťa hrozia predovšetkým tieto poruchy strešného plášťa – vznikanie plesní, hniloba debnenia, kondenzácia hromadiacej sa vlhkosti v zimnom období a prienik do podstrešných priestorov. V letnom období môže pri extrémnych teplotách dochádzať k odparovaniu nahromadenej vlhkosti, čo môže spôsobiť prehriatie strešného plášťa, ktorého dôsledkom môže byť v najhorších prípadoch zmäknutie povrchovej vrstvy šindľa a vznik asfaltových kropají.

V prípade, že je strešným plášťom vedený prieduch ventilácie (odvetranie kanalizácie, digestoria, apod.) možno riešiť tento prestup Odvetrávacím kompletom (spôsob D), ktorý je dodávaný vrátane flexibilnej hadice a hadicovej objímky pre napojenie v strešnom priestore a jeho hlavicu možno nakláňať podľa sklonu strechy (tieto hlavice sú navyše špeciálne tvarované a v zimnom období nedochádza k spätnému odrazu pár, čo môže mať pri bežných hlaviciach negatívny vplyv v podobe vznikajúceho kondenzátu vo vetracom potrubí).

V prípade, že je na streche prestup kruhového prierezu, napríklad anténny stožiar apod., možno tento prestup vyriešiť Anténnym kompletom (spôsob E), ktorý je dodávaný vrátane límca a do sklonu polohovateľného nástavca pre priemer od 15 do 75 mm.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ Katepalventilacne-turbiny-lomaco-nastavitelny-klb-efektivne-odvetravanie-stresneho-plasta-ciernaFínsky asfaltový strešný šindeľ KatepalFínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal
Hrebeňové odvetranie 1,2 m
( spôsob A )
Odvetrávacia plocha
335 cm2
Odvetrávacia tvarovka T3
( spôsob B )
Odvetrávacia plocha
85 cm2
Turbína LOMANCO ®
( spôsob C )
Typ BIB 12 a BIB 14
(čierna farba)
Odvetrávací komplet
( spôsob D )
+ hadica a objímka
Anténný komplet
( spôsob E )

 

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal10. Modifikovaný spodný / stredný pás v roliach K - MS 170/ 4000 - je hydroizolačný nataviteľný spodný/stredný pás. V skladbe na drevený záklop sa používa ako stredná vrstva a taví sa na U-EL 60/2200, ktorá je nakotvená na drevený podklad a následne sa prekrýva vrchným pásom K-PS 170/5000. V prípade použitia na betónový podklad sa taví ako spodná vrstva a prekrýva sa vrchným pásom K-PS 170/5000. Táto nedifúzna vrstva je vyrobená z SBS modifikovaného bitúmenu s nosnou vložkou z netkaného polyestru o váhe 170 g/m2. Stredné vrstvy sú tvorené SBS modifikovaným bitúmenom. Na hornej vrstve je jemný kremičitý piesok a je tu vykonaná úprava kraja cca 10 cm z dôvodu prekrytia a spojovania pásu natavením. Hrúbka vrstvy je 3,3 mm a váha je 4 kg/m2.
Spodná strana je opatrená nataviteľným filmom a žiarovo taviteľným elastomér bitúmenom.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal11. Modifikovaný vrchný pás v roliach K - PS 170/ 5000 - je doplnok šindľa KATEPAL a je určený ako vrchná vrstva pre strechy s nižším sklonom do 12 °. Táto nedifúzna vrstva je vyrobená z SBS modifikovaného bitúmenu s nosnou vložkou z netkaného polyestru o váhe 170 g/m2. Stredné vrstvy sú tvorené SBS modifikovaným bitúmenom. Na hornej vrstve je minerálny či keramický posyp a je tu vykonaná úprava kraja cca 10 cm z dôvodu prekrytia a spojovania pásu natavením. Spodná strana je opatrená nataviteľným filmom a žiarovo taviteľným elastomér bitúmenom. Vyrába sa štandardne v čiernej, šedej, červenej, hnedej a zelenej farbe (na požiadanie aj iné atypické farby). Hrúbka vrstvy je 4 mm a váha je 5 kg/m2. K týmto modifikovaným pásom sme schopní dodať aj posyp v každej dodávanej farbe na zasypanie tavením vykonaných spojov.
Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal
12. Vyrovnávacia vrstva pod šindeľ 150 g/m2 - táto vrstva je vhodná pre vyrovnanie nerovností podložia. Materiál tejto geotextilnej vyrovnávacej vrstvy je polypropylén 150 g / m2. Túto vrstvu nie je možné použiť ako samostatnú podkladovú vrstvu, pretože nemá hydroizolačné vlastnosti.

1Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal3. Difúzna plne kontaktná fólia 150 g/m2 - táto fólia je určená do skladby šikmých dvojplášťových striech a umožňuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou. Táto fólia s vysokou gramážou je paropriepustná a môže byť použitá aj na staré debnenie v prípade konštrukcie nového debnenia z OSB dosiek na latách. Táto fólia nemôže byť použitá ako samostatná podkladová vrstva priamo pod šindľom.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal

14. Protisnehový hák 420 mm - je určený pre zapracovanie do šindľa pri strechách s vyšším sklonom alebo na miestach striech, kde hrozí nebezpečenstvo zosuvu snehu a prípadného zranenia osôb (vchody, chodníky, apod.). Aplikácia prebieha v radoch a počet je závislý na snežnej oblasti a sklonu strechy. Dodáva sa v šedej, červenej a hnedej farbe.

Fínsky asfaltový strešný šindeľ Katepal15. Strešný výlez – je určený pre výstup na strešnú plochu prevažne pri komínoch.
Tento výlez je vyrobený z oceľového žiarovo zinkovaného plechu, potiahnutého vrstvou polyesterového náteru v patričnej farbe.
Okno je opatrené 4 mm hrubým bezpečnostným sklom, jeho vnútorný rozmer je 430 x 495 mm a jeho rám je tlakovo impregnovaný.
Okno sa dodáva v šedej, červenej a hnedej farbe.


Prezentace šindele KATEPAL  Asfaltový strešný šindeľ Katepal