Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Informace a pravidla dopravy

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaru

Dopravu všetkého tovaru si naša materská firma PROKOM R&S s.r.o. zabezpečuje takmer kompletne svojimi vlastnými vozidlami. Na trase Fínsko – Česká republika (centrálny sklad - OPAVA) kolujú týždne tri nákladné kamiónové vozidlá, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru od nami zastupovaných výrobcov do nášho centrálneho skladu. Následná distribúcia po SR prebieha našimi menšími rozvozovými vozidlami od 3,5 do 15,5 ton. Keďže sa závozy tovaru týkajú celej SR a jedná sa o vzdialenosti stoviek kilometrov, sú potrebné ľahké cestné vozidlá typu valník, ktoré sa rozmerovo musia dostať na bežné staveniská a musia mať dostatočnú užitočnú hmotnosť pre prevoz ťažkého tovaru. Naše vozidla tým pádom nie sú vybavené hydraulickou rukou ani hydraulickými čelami, ktoré túto užitočnú hmotnosť zásadne znižujú. Pri menších zákazkách zriedka využívame vozidlá do 3,5 tony našich obchodných zástupcov.

Informácie o spôsobe, typoch a podmienkach dopravy:

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDoprava tovaru vozidlami spoločnosti PROKOM SR s.r.o. – dodacia lehota štandardne 3-5 dní:

Dopravou našimi vlastnými vozidlami sa nám podarí vykryť takmer 95% všetkých zákaziek. Vďaka tomu Vám môžeme zabezpečiť, že Vám tovar dorazí vo vopred dohodnutých termínoch a nepoškodené. Celá doprava je kompletne v našej réžii, čo nebýva pravidlom pri externých dopravcoch a špedičných firmách. Štandardom našej dopravy je dovoz tovaru až na miesto stavby alebo do miesta Vášho bydliska. Samozrejmosťou je telefonické avízo nášho zamestnanca jeden deň pred dodaním tovaru s nahlásením orientačného časového okna dojazdu na vykládku v rozmedzí cca 2 hodín. Podľa dohody sa potom vodiči firmy PROKOM SR s.r.o. telefonicky ohlasujú pol hodiny až hodinu pred príjazdom na vykládku. Prosíme o trpezlivosť a vnímanie nahláseného času dojazdu ako orientačného údaju vzhľadom k hustote prevádzky, dopravným nehodám a nekonečným rekonštrukciám ciest. S ohľadom na tieto aspekty môžu vodiči nabrať až niekoľkohodinové meškanie od nahláseného časového okna. V tomto prípade Vás po trase telefonicky informujú.

Doprava - auta

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDoprava tovaru skrz zmluvnú zásielkovú spoločnosť PPL CZ s.r.o./DHL Slovensko – dodacia lehota 24 hodín:

Aj cez všetku snahu musíme občas využiť zmluvnú expresnú zásielkovú službu pre dopravu najmenších zákaziek. Zmluvnou zásielkovou službou našej materskej spoločnosti je firma PPL CZ s.r.o. (zastúpená na Slovensku partnerom DHL Slovensko) – www.ppl.cz / www.dhl.sk. Z našich dlhoročných skúseností môžeme potvrdiť, že 98% zásielok dôjde zákazníkom v stanovenej a dohovorenej lehote, teda do 24 hodín od odoslania. V deň odoslania Vašej zásielky skrz prepravnú službu Vás vždy kontaktuje pracovník našej firmy a nahlási Vám, že Vašu zákazku skrz zásielkovú firmu v deň tohto avíza odosielame. Nasledujúci deň vykonáva doručenie Vašej zásielky už prepravná firma, ktorá sa s Vami dohovára na doručení a má ho plne pod svojou kontrolou. Bohužiaľ v týchto prípadoch vôbec nevieme ovplyvniť doručovací čas a chod prepravnej firmy. Prosíme Vás teda o trpezlivosť. Jediné čo máme vysledované je, že väčšina zásielok dochádza v deň doručenia v rozmedzí 10-13 hodiny. V prípade, že by Vám zásielka nedorazila deň po našom avíze, tak nás prosím ihneď kontaktujte na našu HOT-LINE +421 243 414 021.

Rámce pre dopravu tovaru pre našich zákazníkov a obchodných partnerov:

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDoprava tovaru po celej SR s poplatkom 5 € vrátane DPH 20%

Doprava objednaného tovaru z nášho e-shopu v nákupnej cene do a vrátane 50 € bez DPH 20%, je spoplatnená poplatkom 5 € vrátane DPH 20%, čo slúži k pokrytiu všetkých nákladov spojených s doručením tovaru k objednávateľovi.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDoprava tovaru po celej SR ZDARMA

Doprava tovaru zdarma po celej SR sa vzťahuje na objednávky tovaru realizované na našom e-shope v nákupnej cene nad 50 € bez DPH 20%.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDoprava tovaru po celej SR ZDARMA pre našich obchodných partnerov

Našim pravidelným obchodným partnerom zabezpečujeme dopravu ZDARMA v rámci celej SR na všetky objednávky bez stanoveného rámca minimálne hodnoty nákupnej ceny.

Pravidlá a povinnosti dopravy ZDARMA po celej SR pre našich zákazníkov a obchodných partnerov:

Keďže sa jedná o službu spoločnosti PROKOM SR s.r.o., ktorú všetkým zákazníkom a obchodným partnerom poskytujeme ZDARMA, musia byť dodržiavané základné pravidlá a povinnosti obidvoch strán.

Všetok tovar je expedovaný z centrálneho skladu v Opave. Naši vodiči najazdia pri rozvozoch denne priemerne okolo 700 km a musia zrealizovať priemerne 7 vykládok tovaru.

S ohľadom na bezproblémový chod týchto rozvozov, sú stanovené tieto základné pravidlá a povinnosti:

Povinnosti vodičov PROKOM SR s.r.o. pri rozvozoch zákazníkom:

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruInformovať zákazníka deň pred dodaním a nahlásiť orientačný čas príjazdu na vykládku nasledujúci deň v rozmedzí 2 hodín a prípadne ho v deň dojazdu informovať vopred o dlhšom oneskorení.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruPristaviť vozidlo na najbližšie možné, bezpečné a dostupné miesto pre vykládku tak, aby nedošlo k poškodeniu rozvozového vozidla ani poškodeniu majetku zákazníka. Toto je úplne v kompetencii každého vodiča, ktorý nesie za vozidlo hmotnú zodpovednosť a má dostatočné skúsenosti zhodnotiť reálne pristavenie vozidla na požadované miesto vykládky určené zákazníkom.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruPripraviť vykládku objednaného tovaru a pomôcť vykládku zákazníkovi zrealizovať iba na najbližšie miesto v okolí miesta dojazdu tak, aby mohol bezprostredne po zložení tovaru pokračovať v naplánovanej trase.

Povinnosti vodičov PROKOM SR s.r.o. pri rozvozoch na sklady obchodných partnerov:

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruDostaviť sa na vykládku v prevádzkovej dobe skladu, nahlásiť sa na príjme tovaru ihneď po príjazde a pripraviť vykládku objednaného tovaru. Pri prevádzkach bez mechanizácie pomáha vodič vykládku so zákazníkom zrealizovať.

Povinnosti zákazníkov pri rozvozoch vozidlami PROKOM SR s.r.o.:

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruÚplne sa prispôsobiť rozvozovému plánu a okolnostiam v deň príjazdu rozvozového vozidla na vykládku a bez odkladu umožniť vykládku tovaru ihneď po príjazde vodiča.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruAkceptovať miesto vykládky určené vodičom ako miesto pre bezpečnú vykládku.

Informácie a pravidlá dopravy objednaného tovaruPlne zabezpečiť technicky alebo manuálne zloženie objednaného tovaru za pomoci vodiča PROKOM SR s.r.o., a to na najbližšie miesto priľahlé miestu dojazdu vodiča.

Povinnosti obchodných partnerov pri rozvozoch vozidlami PROKOM SR s.r.o. na ich sklady:

- Prispôsobiť okolnosti charakteru dovezeného tovaru po príjazde a nahlásení vodiča PROKOM SR s.r.o. tak, aby bol tovar vyložený bez odkladu čo najskôr po nahlásení vodiča na príjme tovaru.

Sankcie za nedodržanie základných pravidiel a povinností zákazníkov a obchodných partnerov:

V prípade oneskorenia sa skladaním tovaru dlhšieho ako 15 minút bude doúčtovaný prestoj vo výške 10 € bez DPH za každú začatú polhodinu.

V prípade nezabezpečenej vykládky tovaru zo strany zákazníka bude doúčtovaná čiastka 20 € bez DPH za odvoz tovaru späť alebo za nutný prejazd na iné miesto vykládky.

Doprava - auta