Modifikovaný taviteľný vrchný pás pre miesta so sklonom do 12 °, kde nie je možné použiť šindľové pásy a má byť zachovaný totožný vzhľad tejto plochy.

8,16€

Modifikovaný taviteľný spodný / stredný pás pre skladby striech s nižším sklonom do 12°.

7,65€