Modifikovaný taviteľný vrchný pás pre miesta so sklonom do 12 °, kde nie je možné použiť šindľové pásy a má byť zachovaný totožný vzhľad tejto plochy.

11,48€

Modifikovaný taviteľný spodný / stredný pás pre skladby striech s nižším sklonom do 12°.

10,71€